ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Ide írhatsz...

Az adatkezelési tájékoztató célja:


Pestovics Noémi a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a www.noemipestovics.hu weboldal használóit (továbbiakban: Felhasználó) az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, azaz GDPR, a továbbiakban: Rendelet) alapján előzetesen tájékoztassa.
Továbbá az érintettek jogainak gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-ekre és azok aldomain-jeire terjed ki:


noemipestovics@gmail.com

belsozarandoklat@gmail.com


Az adatkezelő adatai:

Székhely: 9730 Kőszeg, Park utca 4.

Adószám: 554461-1-38

Nyilvántartási szám: 54162086

Telefon: 06 70 674 55 28
E-mail: noempestovics@gmail.com, belsozarandoklat@gmail.com


Az adatkezelés alapelvei és technikai feltételei:

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét.


Egyéb rendelkezések:

Pestovics Noémi, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a www.noemipestovics.hu weboldal használóit (továbbiakban: Felhasználó) az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, azaz GDPR, a továbbiakban: Rendelet) alapján előzetesen tájékoztassa.
Továbbá az érintettek jogainak gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-ekre és azok aldomain-jeire terjed ki:


Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a változásokról a Felhasználók kellő időben tájékoztatásra kerüljenek.
Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő, a vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:


Tárhelyszolgáltatók:

Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0, székhely Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland,: (https://www.webnode.hu/privacy-policy/) - tárhelyszolgáltató

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.), Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7 (https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/) - számlázás

Google LLC; (Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4Ireland) - e-mail postafiók szolgáltatás A Google részese a Privacy Shield adatvédelmi keretrendszernek, melyet az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma az Európai Bizottsággal konzultálva dolgozott ki azért, hogy a részt vevő vállalatok a GDPR rendelkezéseinek megfelelő védelmi szintet biztosítsanak az EU-ból továbbított személyes adatoknak. A megfelelőségi határozattal kapcsolatos információk a https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-data-transfers_en linken elérhetőek.


A szolgáltatás jogalapja: Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevétele
Adatkezelés időtartama: A jelentkezés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kért adat törléséig tart.
Felhasználó jogosult a Szolgáltatótól adatai törlését kérni, mely kérelmet a Szolgáltató köteles díjmentesen 30 napon belül elvégezni.
Adattárolás módja: a Szolgáltató a Felhasználó adatait emailben tárolja.
Táborba,vagy egyéb szolgáltatásra való jelentkezés:
Táborba, vagy egyéb szolgáltatásra való jelentkezéskor a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a nevét és e-mail címét.
Adatkezelés célja: kapcsolattartás a Felhasználóval.
A szolgáltatás jogalapja: Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevétele.
Adatkezelés időtartama: A kötelezően megadott személyes adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kért adatok törléséig tart.
Adattárolás módja: a Szolgáltató a Felhasználó adatait emailben tárolja.
Hozzászólások:
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Sütik

A sütik, vagy cookie-k betűkből és számokból álló információk, amelyeket a honlapok a böngészőnek küldenek azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a honlap használatát, valamint közreműködnek néhány, statisztikai jellegű információ gyűjtésében a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A sütik (cookies) többféle funkciót töltenek be.

 • információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről
 • megjegyzik a látogató egyéni beállításait

Használatuk nem kötelező, törölhetők.

Szükséges, úgynevezett munkamenet (session) cookie-k:

Ezeknek a sütiknek a célja, a weboldal működése. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a böngészőből.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Ilyen a Google Analytics. A böngésző, a sütik használatával statisztikai célból, információkat gyűjt a látogatók weboldal látogatási szokásairól. Az adatokat a honlap fejlesztéséhez használom fel. Ezek a sütik addig maradnak a böngészőben, amíg le nem járnak, vagy, amíg a látogató nem törli őket.

A Google Analytics a böngésző által kapott IP-címet névtelenül tárolja, nem azonosítja vele a felhasználót, a kapott adatokat 26 hónapig őrzi.

Weboldalam sütiket (cookies) használ, hogy megkönnyítse a honlap használatát, Amennyiben a látogató nem akarja, hogy a gépére sütik kerüljenek, akkor a böngészőben, az alábbiak szerint lehet kikapcsolni:

Cookie-k kikapcsolása, letiltása

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/114836?hl=hu&ref_topic=9845306

Mozilla:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se#w_sakti-beaallagtaasok

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

További információ a sütikről:

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://www.allaboutcookies.org/

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu


Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:


A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.


Felhasználó jogosult a Szolgáltatótól adatai törlését kérni, mely kérelmet a Szolgáltató köteles díjmentesen 30 napon belül elvégezni.


A megadott adatok az Adatkezelő nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag a Felhasználó felel.
A szolgáltató harmadik személy részére a jogszabályban előírt kötelezettsége céljából köteles adatot továbbítani.
Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 • Tájékoztatáshoz való jog: Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
 • Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a tájékoztatást.
 • Helyesbítés joga: Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
 • Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 • Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 • Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 • Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
 • Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06 1 391 14 00 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a módosítást a honlapon közzéteszi.
Hatályos: 2021.július 6..