Családállítás


Ezzel a módszerrel ránézünk arra, ami most van. Benned. Azzal kapcsolatban, amit hoztál magaddal. Ezt pedig magad előtt fogod látni, és érezni. Képviselők (a csoport tagjai), vagy kis eszközök (ha egyéni állításban veszel részt) segítségével. 

A módszer Bert Hellinger nevéhez köthető. Hellinger a családra, mint rendszerre tekint, egy olyan rendszerre, amelynek van egy közös energiamezeje, amit ő családi léleknek nevezett el. Ebben a családi lélekben törvényszerűségek hatnak, amit ő a "szeretet rendjeinek" nevezett el. Amennyiben ezek a törvények megsérülnek, azok akár generációkon keresztül is hatással lehetnek a család egyes tagjaira, azért, mert ilyenkor működésbe lép a "családi lelkiismeret" ami megkezdi a kiegyenlítést. Pl.: egy családtagot nem lehet kizárni a családból anélkül, hogy a családi lelkiismeret által, - akár több generációval később is -  figyelem kerüljön.

A családállítással rá tudunk nézni ezekre a -sokszor- tudattalanul működő mintákra, és elmozdulni a "rend" irányába, amit a saját helyünkön és a saját sorsunk felé fordulva tudunk leginkább érzékelni és támogatni. 

A családállítás az én tapasztalatom szerint mindezeken túl sokkal-sokkal többről szól. Például arról, ahogy idegen emberek támogatják és segítik egymást a csoportos állításokon, vagy ahogy megérzik mások erejét, és a sajátjukat. 

Ahhoz, hogy használd ezt a módszert, nem szükséges, hogy minden információt tudj a családtagjaidról, vagy ismerd a teljes történetüket. Az állítások előtt nagyon kevés információt kérünk, és közben sem végzünk "oknyomozást," és "nem találunk ki" történeteket, vagy forgatókönyveket sem. A legfontosabb Te vagy, és mindazok az érzések, gondolatok, tapasztalatok, eszközök amiket elviszel magaddal az állításból, és amik által talán könnyebben tudsz változtatni a mindennapokban. 


Milyen elakadások feltárásában segíthet a családállítás?

  • ismétlődő élethelyzetek, amiknek nem találjuk az okát
  • párkapcsolati problémák 
  • kapcsolatokhoz, kapcsolatrendszerekhez köthető gondok
  • döntéshelyzetek 
  • munkahelyi elakadások
  • életviteli megpróbáltatások
  • nehéz élethelyzetek
FONTOS! A családállítás nem helyettesíti a pszichoterápiát, vagy a pszichiátriai gyógykezelést, hanem kiegészítheti azt.


Egy csoportban, ahol épp családállítást vezettem, azt mondta egy résztvevő azoknak, akik még nem voltak családállításon (és persze nekem is), hogy akármeddig  beszélhetek a módszerről, az keveset visz előre a megértésben. Megtapasztalni lehet. A többi pedig jön magától.

Ahhoz, hogy használd ezt a módszert, nem szükséges, hogy minden információt tudj a családtagjaidról, vagy ismerd a teljes történetüket. Az állítások előtt nagyon kevés információt kérünk, és közben sem végzünk "oknyomozást, és "nem találunk ki" történeteket, vagy forgatókönyveket sem.

Hogyan működik ez a módszer a gyakorlatban?

  • a csoportos: az állítást kérő, a csoport előtt röviden beszél az állításvezetőnek az elakadásáról és a céljáról,  majd az állításvezető segítségével olyan személyeket választ ki a csoporttagok közül, akik az állításban képviselni fogják az adott témához kapcsolódó család, - vagy rendszertagokat. A képviselők elkezdik keresni a helyüket a térben, és kérdésekre válaszolva jelzik, hogy vannak, vagy épp mire lenne szükségük. Az állítás addig tart, amíg a "tér" és a képviselők is valamilyen nyugvópontra jutnak, és az állítást kérő "közel vagy közelebb kerül" a céljához.
  • az egyéni: itt az állítást kérő és az állításvezető van jelen. A képviselőket ilyenkor kis eszközök "helyettesítik," amik segítségével ugyanúgy meg tud jelenni a térben az adott helyzet. Ekkor az állítást kérő saját maga helyezkedik bele több személy képviseletébe az állításvezető segítségével. 
  • az online: ekkor az állításvezető és az állítást kérő online kapcsolódik, szintén kis eszközökkel dolgozunk, amiket az állítást vezető kamerán keresztül figyel és kapcsolódik az állításhoz.  Online állítás közben az állítást kérő a saját eszközeit (pl. ásványok, kavicsok, gyertyák, apró szobrok, stb.) használja.